• revitalisering Bos en Lommerplein

  • heroriëntatie Oostflank 1e fase, gemeente Wijchen

  • Projectleider Leefbaarheid Mooi Mooier Middelland!

Recente projecten

Programma-management Groen om de Stad

27-02-2018

Programmamanager t.b.v. de Ontwikkeling van drie stadsregionale parken rond Tilburg: Stadsbos 013, landschapspark Pauwels en het Vorstelijk Landschap (Moerenburg-Koningshoeven)

Quick scan bedrijfsvastgoed Spaanse Polder

23-10-2017

Quick scan van de staat van het bedrijfsvastgoed in de Spaanse Polder en instrumentarium t.b.v. handhaving en verbetering van de uitstraling

Projectleider Leefbaarheid, Mooi Mooier Middelland, Rotterdam

23-10-2017

Projectleider van de werkgroep Leefbaarheid binnen het co-creatie proces Mooi Mooier Middelland

Indiening en toekenning dubbele subsidieaanvraag Impulsplan Wonen

19-08-2014

Stad+Straat heeft namens de gemeente Nijkerk twee subsidieaanvragen ingediend, één voor het herontwikkeling van het Baken en één voor de herinrichting van de Torenstraat/Vrijheidslaan.